Usluge

Magnetna rezonanca

Magnetna rezonanca

 • glave
 • krvnih sudova mozga ili vrata (angiografija)
 • krvnih sudova mozga i vrata (angiografija)
 • mekih tkiva vrata
 • vratne kičme
 • torakalne kičme
 • lumbalno sakralne kičme
 • gornjeg abdomena
 • male karlice
 • jednog kolena
 • jednog ramena
 • medijastinuma
 • dojki
 • kukova
 • jednog zgloba
 • orbita

Magnetno rezonantna enterografija
Drugi pregled na magnetnoj rezonanci
Kontrasno sredstvo za magnetnu rezonancu
Magnetna rezonanca CELE kičme

EHO kolor dopler

EHO

 • gornjeg abdomena
 • male karlice
 • dojke
 • štitne žlezde
 • mekih tkiva
 • testisa
 • zglobova
 • kukova dece

KOLOR DOPLER

 • krvnih sudova vrata (karotide)
 • krvnih sudova donjih ekstremiteta
 • krvnih sudova gornjih ekstremiteta
 • krvnih sudova abdomena
 • krvnih sudova dojke
 • arterija donjih ekstremiteta
 • vena donjih ekstremiteta

Multislajsni skener MSCT

MSCT

 • urografija
 • pregled
 • drugi pregled
 • pluća
 • glave
 • mekih tkiva vrata
 • vratne kičme
 • torakalne kičme
 • lumbalno sakralne kičme
 • gornjeg abdomena
 • male karlice
 • jednog zgloba

Intravenska urografija (IVU)

Kontrasno sredstvo za MSCT

RTG EKG

EKG

RTG pregled

RTG II pregled

Specijalistički pregled radiologa

SPECIJALISTIČKI KONSULTATIVNI PREGLEDI ...

Specijalistički pregled profesora

Fistulografija

Specijalistički pregled kardiologa i EKG

Anestezija

Aplikacija(davanje) injekcije

Aplikacija leka u zglob (blokada)

Specijalistički pregled

kontrolni pregled do mesec dana

Aplikacija blokade u kičmu

Priprema za operaciju

Priprema za operaciju

Covid paket

Post covid

Farmako kavernozografija

Kopija CD-a

Sistematski pregledi

Preventivni paket

 • MR glave
 • MR vratnog dela kičme
 • RTG pluća
 • UZ abdomena
 • UZ male karlice
 • Kompletna krvna slika +
 • EKG
 • Pregled interniste

Biznis paket

 • MR glave
 • MR krvnih sudova glave i vrata
 • MR vratnog dela kičme
 • RTG pluća
 • EKG
 • Kompletna krvna slika +
 • Pregled interniste

Pregled kod žena

 • MR karlice
 • MR abdomena
 • UZ dojke
 • UZ štitne žlezde
 • EKG
 • Laboratorija T3, T4, Tsh
 • Pregled interniste endokrinologa

Neurološki paket

 • MR mozga
 • MR krvnih sudova glave i vrata
 • MR cele kičme
 • Pregled neurologa

Zakažite pregled

Naš tim stručnjaka prisustvuje svakom dijagnostičkom pregledu. Nakon pregleda pacijent dobija izveštaj specijaliste radiologa i predlog za dalje lečenje.


Neo Mag NIŠ

018 / 520 640 065 / 3 520 640 Nis@Neomag.rs


Neo Mag PIROT

010 / 323 111 065 / 4567 111 Pirot@Neomag.rs