Multislajsni skener

Multislajsna kompjuterizovana tomografija - dijagnostička metoda snimanja određenih delova tela uz upotrebu jonizirajućeg zračenja

Neo Mag MSCT skener

Iako je jonizirajuće zračenje prisutno ukoliko se pregled radi adekvatno i onda kada je to potrebno, ta doza nije štetna po zdravlje a korist od pregleda je velika.

Nakon skeniranja dobijaju se veoma tanki slojeviti preseci skenirane regije čime je moguće sagledati sve organe adekvatno.

Skener je metoda izbora kod:
  • pregleda koštanih struktura,
  • hitnih stanja kao što su krvarenja i šlogovi,
  • snimanja pluća i
  • kada je u pitanju MSCT angiografija krvnih sudova
  • skeniraju se i organi abdomena i male karlice

Za pregled se koriste kontrastna sredstva na bazi joda koja nam omogućavaju da na osnovu bojenja ili nebojenja određene promene možemo reći da li je ona beningna ili maligna i da procenimo njene granice širenja, što je od velike važnosti pri operaciji.

Takođe, ovim pregledima moguće je i stadiranje bolesti.

Tu smo zbog Vas NEO MAG

Dijagnostički centar

Dijagnostički centar „Neo Mag“ najveći je privatni dijagnostički centar na jugu Srbije koji je počeo sa radom 2003. godine, kao prva i jedina magnetna rezonanca južno od Beograda.

Dugogodišnja i uspešna saradnja sa sindikalnim organizacijama javnih i privatnih ustanova Republike Srbije gde je osnovni cilj da članovima sindikata obezbedimo preglede po najpovoljnijim uslovima – administrativnim zabranama.

Tim lekara posvećen Vama!

Naši radiolozi su prisutni tokom samog snimanja kao i vrhunski lekari za obavljanje konsultativno specijalističke preglede nakon dijagnostike.