Dijagnostičke procedure

Medicinske usluge pretrage i dijagnostički postupci iz područja: radiologije, interne medicine, neurohirurgije, neurologije, ginekologije, urologije, medicine rada, ortopedije, psihijatrije, fizikalne medicine i rehabilitacije kao i laboratorijske usluge.

Tu smo zbog Vas NEO MAG

Dijagnostički centar

Dijagnostički centar „Neo Mag“ najveći je privatni zdravstveni centar na jugu Srbije koji je počeo sa radom 2003. godine, kao prva i jedina magnetna rezonanca južno od Beograda.

  • Magnetna rezonanca
  • Rendgen
  • Ultrazvuk
  • MSCT skener
  • Laboratorijske analize
  • Konsultativni specijalistički pregledi
  • Sistematski pregledi
  • Medicina rada

Dugogodišnja i uspešna saradnja sa sindikalnim organizacijama javnih i privatnih ustanova Republike Srbije gde je osnovni cilj da članovima sindikata obezbedimo preglede po najpovoljnijim uslovima – administrativnim zabranama.

RENDGEN

Kod nas možete uraditi: rendgengrafiju pluća i srca, koštano-zglobnog sistema, nativnu grafiju abdomena, nativnu grafiju urotrakta, kraniogram.

MAGNETNA REZONANCA

Predstavlja metodu izbora kada su u pitanju: koštano-zglobni sistem, meka tkiva, pregled kičmenog stuba, kod pregleda prostate i organa male karlice.

ULTRAZVUK

Pregled organa abdomena i male karlice, dojke, štitne žlezde, pljuvačnih žlezdi i pregled mekih tkiva…

M S C T

Multislajsna kompjuterizovana tomografija – snimanje određenih delova tela uz upotrebu jonizirajućeg zračenja…

Najsavremeniji uređaji za dijagnostiku

PHILIPS 1,5 T

U novom NEO MAG centru u Pirotu možete da uradite magnetnu rezonancu, rengen, ultrazvuk a uskoro i skener – to su samo neke od usluga koje su svima dostupne u novootvorenom centru u Pirotu.

Izuzetno kvalitetni Philips uređaji jačine 1,5 T koji se danas koriste u najsavremenijim klinikama u svetu.

LABORATORIJA

Poslovno tehnička saradnja sa Human poliklinikom za sve laboratorijske analize.

SPECIJALISTIČKI

Specijalistički konsultativni pregledi radiologa, interniste, neurohirurga, neurologa, urologa, ortopeda, psihijatra

SISTEMATSKI

Sistematski pregledi za pojedince i organizacije – osnovni i prošireni paket pregleda za žene i muškarce.

MEDICINA RADA

Bolesti uzrokovane faktorima radne sredine – bukom, vibracijama, vrućinom, hemijskim materijama, EMG zračenjem, kojima je osoba izložena tokom radnog veka.

Tim lekara posvećen Vama!

Naši radiolozi su prisutni tokom samog snimanja