ULTRAZVUK

Dijagnostička metoda koja se zasniva na primeni ultrazvučnih talasa različite frekvencije. Koliko je neškodljiv govori podatak da je prvi ultrazvuk korišćen u ginekologiji za pregled trudnica. Danas, pored toga, koristi se za pregled organa abdomena i male karlice, dojke, štitne žlezde, pljuvačnih žlezdi i pregled mekih tkiva.

Neo Mag ULTRAZVUK

Ultrazvukom se može pregledati i koštano-zglobni sistem ali je preporuka da se radi magnetna reznonanca jer se dobijaju preciznije informacije.

Jednostavnost metode, brzina izvođenja, mogućnost čestog ponavljanja, dobra prostorna orijentacija kao i izostanak jonizujućeg zračenja su osnovne prednosti ove metode.

Takođe, ultrazvuk je nezamenljiv kada je reč o dijagnostici oboljenja žučne kese.

Pregled krvnih sudova nogu, ruku i vrata

KOLOR DOPLER

Kolor dopler sonografija je dijagnostička metoda koja se obavlja na istom aparatu kao i ultrazvuk i služi kao dopuna bazičnom ultrazvuku kada se na nekom organu primeti neka promena.

Pored toga, pomoću ove metode ispituje se brzina i protok krvi kroz naše krvne sudove i vrši analiza tog protoka na osnovu čega se donosi zaključak da li na nekom krvnom sudu imamo plakove, koliki su, da li su rizični?

Na primer, ukoliko je prisutan trombotični plak, takav pacijent je u riziku da oboli od šloga. Zatim, da li postoje suženja – stenoze ili patološka proširenja krvnog suda – aneurizme.

Najčešće se pregledavaju krvni sudovi nogu, ruku i vrata, što je od velikog značaja neurolozima i vaskularnim hirurzima, pri određivanju adekvatne terapije pacijentu.

Tu smo zbog Vas NEO MAG

Dijagnostički centar

Dijagnostički centar „Neo Mag“ najveći je privatni dijagnostički centar na jugu Srbije koji je počeo sa radom 2003. godine, kao prva i jedina magnetna rezonanca južno od Beograda.

Dugogodišnja i uspešna saradnja sa sindikalnim organizacijama javnih i privatnih ustanova Republike Srbije gde je osnovni cilj da članovima sindikata obezbedimo preglede po najpovoljnijim uslovima – administrativnim zabranama.

Tim lekara posvećen Vama!

Naši radiolozi su prisutni tokom samog snimanja kao i vrhunski lekari za obavljanje konsultativno specijalističke preglede nakon dijagnostike.